Jaarlijks organiseert Insulinde verschillende terugkerende activiteiten, zoals:

Nieuwjaars receptie,

Herdenking capitulatie Japan, op 15 augustus. Insulinde is hiervan mede organisator. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla Blankenberg: 035-5448677 of email: ver.insulinde@hotmail.com

Kerstdiner

Regelmatig kumpulans

en 1x per 5 jaar een lustrum (de volgende zal in 2021 plaatsvinden).